Oprichters

Gertjan Sip en Leonie Hoogerheide

Sinds 2017 wonen Gertjan en Leonie met hun samengestelde gezin met 4 kinderen in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar aan de Carnisseweg in Barendrecht. Zij kochten de woning met de christelijk maatschappelijke visie om het mooie perceel van ruim 1000m2  te delen met anderen.
Zij ontwikkelden de visie om hier een verbindende plek te creëren waar mensen uit de verschillende wijken van oud- en nieuw Barendrecht (oud en jong, met allemaal hun eigen achtergrond en/of (on)mogelijkheden) samen kunnen komen om plezier te hebben, elkaar te helpen, van elkaar te leren en er voor elkaar te zijn.

Toen in 2019 het huis naast hen te koop kwam, de andere helft van de twee-onder-een-kap woning met nog eens 1000m2 grond, met een moestuin, kas en boomgaard, wisten Gertjan en Leonie dat de tijd was aangebroken om de plannen te verwezenlijken.

Eind 2020 hebben zij Stichting Hof van Eden opgericht. In 2021 heeft de stichting, in samenwerking met Lelie zorggroep, een dagopvang voor ouderen mogen realiseren. In 2023 hopen zij een dagopvang voor ‘thuiszittende’ jongeren en begeleid wonen voor jongvolwassenen te realiseren. En dit is nog maar het begin….

Hof van Eden

De Hof van Eden of Tuin van Eden (Hebreeuws: גַּן עֵדֶן gan ‛edæn) was volgens de Hebreeuwse Bijbel een tuin in of gelijk aan het perfecte en prachtige Paradijs waar Adam en Eva leefden. Eden is afgeleid van de wortel עדן ‛dn die in verband wordt gebracht met weelderigheid en een luxueus leven. De naam עֵדֶן ‛edæn duidt in de Hebreeuwse Bijbel een plek van gelukzaligheid aan. Over de inrichting van de tuin in Eden schijnen vaste voorstellingen te zijn geweest. Het gold als een oord van uitgelezen schoonheid en levenskrachthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Eden Het paradijs is volgens de joodse, christelijke en islamitische overlevering een oord waar het leven heerlijk is, waar overvloed heerst en geen ziekte, rampspoed of dood bestaat. Soms wordt hiermee het aardse paradijs, de Tuin van Eden, bedoeld, soms het hemelse paradijs (de hemel). In de hiervan afgeleide niet-religieuze betekenis is een paradijs een aangename verblijfplaatshttps://nl.wikipedia.org/wiki/Paradijs

God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en te bewaken. Hij hielt hem het volgende voor: "Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad.  NBV Genesis 2: 15-16

De Hof van Eden, een geweldige plek om te mogen zijn, als je dit zo leest. God gaf Adam en Eva de keuze om hier wel of niet te willen verblijven. Eva koos ervoor te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Vervolgens leefden zij een sterfelijk leven buiten de tuin van Eden. Zij bedekten zich met bladeren van de Vijgenboom, omdat zij zich schaamden. 
Hoe mooi is het om als christen te weten dat Jezus voor ons is gestorven en daarmee alle schuld en schaamte op zich heeft genomen en dat Hij op ons wacht in het Paradijs. Ondertussen hoeven wij ons niet meer te verstoppen achter de bladeren van de Vijgenboom, maar mogen we rijkelijk eten van haar vruchten en nog belangrijker, de vruchten mogen we met elkaar delen.

De Carnissehof is voor ons een stukje Hof van Eden en dat willen we graag delen met eenieder die daar behoefte aan heeft en er voor kiest om hier te zijn, ongeacht je afkomst, je achtergrond of (religieuze) overtuiging, iedereen is welkom. Hier mag je zijn zoals je bent, met al je eigen-aardigheden. Genietend van de natuur mag je groeien en bloeien op je eigen tempo en niveau met respect voor jezelf, de ander en de natuur.