Aanmelden

Als u zich aanmeldt, heeft u een intakegesprek met onze dagbestedingscoach. Samen stellen we een plan op voor uw dagprogramma, met aandacht voor uw wensen en behoeften en de doelen die u bereiken wilt. Eens per half jaar bespreken we samen met u en/of uw mantelzorger hoe het gaat.

Indicatie en kosten

Dagbesteding in een beschermde groep is geschikt als u kampt met lichamelijke en/of psychische problemen, dementie en/of om uw mantelzorger te ontlasten. Deelnemen kan met een indicatie:

  • via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning);
  • het PGB (persoonsgebonden budget). Bekijk onze tarieven; of
  • de Wlz (Wet langdurige zorg), bijvoorbeeld als u zorg thuis krijgt met daarin een begeleidingscomponent of een indicatie voor opname heeft, maar nog op een wachtlijst staat.

Contact

Wilt u meer weten over dagbesteding in een beschermde groep of hulp bij het aanvragen van een indicatie? Wilt u komen kijken of alleen of samen met uw mantelzorger een dagje met ons meedoen?   

Neem dan contact op:

tel: 06 23779000 (op werkdagen liefst voor 10.00u of na 16.00u)
mail: dagbestedingcarnissehof@leliezorggroep.nl.

www.leliezorggroep010.nl/ons-aanbod/dagbestedingcarnissehof