Aanmelden

Als u zich aanmeldt, heeft u een intakegesprek met onze dagbestedingscoach. Samen stellen we een plan op voor uw dagprogramma, met aandacht voor uw wensen en behoeften en de doelen die u bereiken wilt. Eens per half jaar bespreken we samen met u en/of uw mantelzorger hoe het gaat.

Indicatie en kosten

Dagbesteding in een beschermde groep is geschikt als u kampt met lichamelijke en/of psychische problemen, dementie en/of om uw mantelzorger te ontlasten. Deelnemen kan met een indicatie:

  • via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning);
  • het PGB (persoonsgebonden budget). Bekijk onze tarieven; of
  • de Wlz (Wet langdurige zorg), bijvoorbeeld als u zorg thuis krijgt met daarin een begeleidingscomponent of een indicatie voor opname heeft, maar nog op een wachtlijst staat.

Contact

Wilt u meer weten over dagbesteding in een beschermde groep of hulp bij het aanvragen van een indicatie? Wilt u, alleen of samen met uw mantelzorger, een dagje met ons meedoen?   

Neem dan contact op met Margit Kleiker (teamleider dagbesteding)
via 0900 22 44 777
of stuur een e-mail naar: dagbestedingcarnissehof@leliezorggroep.nl.

www.leliezorggroep010.nl/ons-aanbod/dagbestedingcarnissehof