Missie

Stichting Hof van Eden wil in Barendrecht een plek creëren met een zinvolle dagbesteding en begeleid wonen in een huiselijke, warme en landelijke omgeving voor kwetsbare mensen in de samenleving.

Een plek waar mensen zijn zoals God ze bedoeld heeft, waar ze zich gezien voelen en ertoe doen, waar ze mogen groeien en bloeien op hun eigen niveau, waar ze elkaar tot steun en inspiratie mogen zijn, met respect voor ieders eigen-aardigheden.


Visie

Stichting Hof van Eden wil uitgroeien tot een heus Zorgdorp waar dagbesteding en begeleid wonen wordt aangeboden aan mensen uit verschillende doelgroepen en levensfasen. Denk aan hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers, ‘thuiszittende’ jongeren en jongvolwassenen, mensen met een burn-out of uitval door andere psychische klachten.  

Zij wil hiermee ook een buurtfunctie innemen, een verbindende factor zijn voor mensen uit de verschillende wijken in oud- en nieuw Barendrecht. Zij wil mensen de gelegenheid geven zich kwetsbaar op te stellen, hulp toe te laten, elkaar op te zoeken en/of ‘goed te doen voor een ander’, elkaar tot steun, hulp en inspiratie te zijn en van elkaar te leren.

Stichting Hof van Eden gelooft in de kracht van 'samen' en wil de verbinding en de samenwerking nastreven met andere sociale partners in Barendrecht.